:: Home
:: Highlight
:: ASTS
:: ASHES
:: FAQ
:: USM Homepage
 
Contact
Registrar,
Registry,
Universiti Sains Malaysia,
11800 USM,
Penang,
Malaysia.
assist@notes.usm.my
Tel: 604-6533366
Fax: 604-6579107
Focal Person List
:: Details of Highlight ::
Title : Tiada Pengambilan Felo Baharu Bagi Tahun 2016
Description : Merujuk kepada "Hebahan Penyelarasan Skim Rancangan Latihan Kakitangan Akademik (RLKA) Tahun 2016 Di Universiti Sains Malaysia".
File Name :

>> List Of Highlight