:: Home
:: Highlight
:: ASTS
:: ASHES
:: FAQ
:: USM Homepage
 
Contact
Registrar,
Registry,
Universiti Sains Malaysia,
11800 USM,
Penang,
Malaysia.
assist@notes.usm.my
Tel: 604-6533366
Fax: 604-6579107
FREQUENTLY ASKED QUESTION
 
QUESTION  
Sekiranya calon memerlukan pelanjutan tempoh pengajian pengajian bagi melengkapkan unit, menyiapkan tesis dan sebagainya, apakah yang perlu dilakukan?
 
ANSWER     
Calon perlu mengemukakan dokumen-dokumen berikut:

 Surat permohonan bertulis secara rasmi;
 Laporan dan sokongan dari penyelia/Dekan Fakulti universiti / institusi tempat pengajian;
 Laporan dan sokongan daripada Ketua Jabatan;
 Salinan transkrip/keputusan semua peperiksaan yang lalu;
 Plan of Study bagi tempoh jangkamasa yang diperlukan.
 
[BACK]