:: Home
:: Highlight
:: ASTS
:: ASHES
:: FAQ
:: USM Homepage
 
Contact
Registrar,
Registry,
Universiti Sains Malaysia,
11800 USM,
Penang,
Malaysia.
assist@notes.usm.my
Tel: 604-6533366
Fax: 604-6579107
FREQUENTLY ASKED QUESTION
 
QUESTION  
Bagaimanakah cara mudah untuk calon mendapat Borang Laporan Kemajuan?
 
ANSWER     
Borang laporan kemajuan boleh diperolehi dilaman Wab (disket 1 borang laporan kemajuan).
Calon dikehendaki mengemukakan setiap enam (6) bulan sekali bersama dengan salinan transkrip peperiksaan yang telah disahkan benar dari Ketua Jabatan.
 
[BACK]