:: Home
:: Highlight
:: ASTS
:: ASHES
:: FAQ
:: USM Homepage
 
Contact
Registrar,
Registry,
Universiti Sains Malaysia,
11800 USM,
Penang,
Malaysia.
assist@notes.usm.my
Tel: 604-6533366
Fax: 604-6579107
FREQUENTLY ASKED QUESTION
 
QUESTION  
Apakan elaun-elaun dan biasiswa yang layak diterima?
 
ANSWER     
Calon-calon yang berjaya akan menerima biasiswa dan elaun-elaun bulanan dan/atau tahunan daripada pihak Universiti/JPA mengikut kemudahan peruntukkan mengikut negara seperti kadar yang ditetapkan

 Elaun Peribadi RM1729.50 -bulanan
 Elaun Sara Hidup - bulanan
 Elaun Buku } tahunan
 Elaun Perkakas }
 Yuran Pengajian
 Elaun Tesis
 Rawatan Perubatan/Skim Insurans Perubatan

 Elaun Pakaian Panas (sekali masa pergi) } Bagi calon yang diluluskan
 Tambang Perjalanan (pergi dan balik sahaja) } ke luar negara
 Elaun Penempatan (sekali masa pergi) }

 Elaun Bantuan Keluarga - bulanan } Bagi calon yang bekeluarga
 Elaun Bantuan Sewa Rumah - bulnan } sahaja
 Elaun Akhir Pengajian (masa balik) }

 
[BACK]