:: Home
:: Highlight
:: ASTS
:: ASHES
:: FAQ
:: USM Homepage
 
Contact
Registrar,
Registry,
Universiti Sains Malaysia,
11800 USM,
Penang,
Malaysia.
assist@notes.usm.my
Tel: 604-6533366
Fax: 604-6579107
FREQUENTLY ASKED QUESTION
 
QUESTION  
Bagaimanakah cara hendak memohon?
 
ANSWER     
i. Melalui iklan di dalam Akhbar atau melalui laman web USM:http//registry.usm.my/rlka/iklanrlka.htm

ii. Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan dokumen-dokumen berikut:

 Borang permohonan Rancangan Latihan Kakitangan Akademik. Lengkap;

 Cadangan Penyelidikan yang komprehensif;

 Salinan Kad Pengenalan dan Sijil Kelahiran permohon;

 Salinan Transkrip Akademik/Ijazas Pertama dan/atau Sarjana serta yang setaraf dengannya. Kelulusan tersebut mestilah telah mendapat pengiktirafan daripada Kerajaan;

 Laporan Pengadil.
 
[BACK]